Centraal Beheer – Autodeelverzekering.nl

Voor de nieuwe dienst van Centraal Beheer, Autodeelverzekering.nl, werden wij in eerste instantie gevraagd om de customer journey*  in kaart te brengen
voor de nieuwe dienst Autodeelverzekering.nl en deze te verwerken in een klikbare wireframe*.  Gaandeweg het project werd de opdracht door Centraal Beheer
uitgebreid en werd ons gevraagd om ook de volledige vormgeving voor onze rekening te nemen. Zoals in veel gevallen is ook in dit project gebruikersvriendelijkheid en
herkenbaarheid een van de belangrijkste pijlers. De keuze voor het ontwikkelen op basis van de Google Material Design patronen was hierdoor snel gemaakt.
Het eindresultaat is een ontwerp waarbij functie centraal staat. Heldere lijnen, duidelijke communicatie en navigatie waardoor gebruik voor zich spreekt.

*  Customer Journey:
Een customer journey, ofwel klantreis, is een weergave van de interactie van een klant met een organisatie binnen verkoop- en serviceprocessen. Het maakt inzichtelijk in welke mate je het klantproces succesvol hebt ingericht. Voorbeelden van customer journeys: ‘ik wil een bankrekening openen’ of ‘ik wil mijn klacht opgelost krijgen’. Je kunt ze toepassen op zowel bestaande klantprocessen als op nog te ontwerpen klantprocessen.

* Wireframes:
Wireframes zijn een visueel hulpmiddel bij het ontwikkelen van een website of -applicatie. Ze kunnen gezien worden als de bouwtekening van een website, waarin een overzicht wordt gegeven van de verschillende onderdelen die op een website aanwezig zullen zijn.

Material Design

Material Design is de designfilosofie van Google voor die in eerste instantie werd ontwikkeld voor Android. De interface moet natuurlijk aanvoelen en vloeiend ogen, en klaar zijn voor de toekomst. Na de eerste introductie in 2014 heeft deze filosofie zijn overstap al snel gemaakt naar meer dan alleen apps. Autodeelverzekering.nl is ontwikkeld op basis van deze designfilosofie. Helder, herkenbaar en vloeiend.

Project status
Ontwerp fase

Mobile

Functie staat centraal, herkenbaarheid door gebruik van Material Design patronen waarbij een duidelijke branding van Centraal Beheer het uitgangspunt is.

Wireframes

De basis bouwtekeningen voor de ontwikkeling van de uiteindelijke mobiele applicatie voor zowel vorm als functie.